Strona główna

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018.

16 lutego 2018
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2017 r.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2017 r.

24 lipca 2017
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2017 r. - zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2017 szkoleń dla 3800 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów doskonalących w zakresach tematycznych, z których każde stanowi odrębne zadanie

11 lipca 2017
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2017 r.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2017 szkoleń dla 3800 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów doskonalących w zakresach tematycznych, z których każde stanowi odrębne zadanie.

24 czerwca 2017
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu województwa lubelskiego w 2017 r.

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty zawiadamia o: wyb ...

23 czerwca 2017
Czytaj więcej

Przetarg na kolonie letnie - zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na organizację wypoczynku letniego w 2017 roku dla 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12 – dniowych turnusów kolonijnych.

5 czerwca 2017
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego w 2017 roku dla 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12–dniowych turnusów kolonijnych.

Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego w 2017 roku dla 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią, w formie 12–dniowych turnusów kolonijnych.

5 maja 2017
Czytaj więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

Lubelski Kurator Oświaty, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017.

19 stycznia 2017
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2016 roku

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), Zamawiający – Lubelski Kurator Oświaty zawiadamia o: 1. wyborze naj ...

19 sierpnia 2016
Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2016 r.

  Lubelski Kurator Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie w roku 2016 konferencji i szkoleń dla 3805 nauczycieli z województwa lubelskiego, w formie konferencji i kursów doskonalących w zakresach tematycz ...

1 czerwca 2016
Czytaj więcej
Starsze informacje