Strona główna

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej

Wymiana informacji dotyczących warunków nauczania

18 stycznia 2018
Czytaj więcej

Termin składania wniosków o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Termin składania wniosków do Wojewody Lubelskiego o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - do 28 listopada 2017 roku

24 listopada 2017
Czytaj więcej

Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt

Zainteresowane szkoły prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego proszone są o przesłanie wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

10 listopada 2017
Czytaj więcej

Szkolenie "Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej" - uwaga zmiana terminu

Ogólnopolskie szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców przedszkoli odbędzie się 8 grudnia 2017 roku w godzinach 10.00-13.00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

10 listopada 2017
Czytaj więcej

Program "Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej"

Program "Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej" realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 dotyczy prowadzenia działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

20 października 2017
Czytaj więcej

Badanie uczniów alergia/astma

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje na zlecenie Ministra Zdrowia projekt: "Badanie, rozwijanie i promowanie zagadnień związanych z czynnikami ryzyka chorób alergicznych i astmy, w tym szczególnie pochodzenia powietrzno-pochodnego".

3 października 2017
Czytaj więcej

Zajęcia edukacyjne w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Lubelski Kurator Oświaty zachęca do zapoznania się z ofertą zajęć edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego, realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Projekt z ...

14 września 2017
Czytaj więcej

Orzeczenia o stanie zdrowia dla kandydatów do publicznych szkół sportowych

Zarząd Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców informuje, że do czasu opublikowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kryteriów bardzo dobrego stanu zdrowia (w myśl ustawy Prawo Oświatowe) lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie będą mogli wydawać orzeczeń, o których mowa w art. 137.1.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11).

1 czerwca 2017
Czytaj więcej

Szkoła Promująca Zdrowie - Bezpieczna Szkoła

Przejdź do - Szkoła Promująca Zdrowie - Bezpieczna Szkoła

W dniu 19 października 2015 roku w "Sali błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja "Szkoła Promująca Zdrowie - Bezpieczna Szkoła". Organizatorami tego wydarzenia byli: Pan Krzysztof Babisz - Lubels ...

20 października 2015
Czytaj więcej

Wręczenie Certyfikatów Krajowych "Szkoła Promująca Zdrowie"

Przejdź do - Wręczenie Certyfikatów Krajowych

W dniu 9 grudnia 2014 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Krajowych "Szkoła Promująca Zdrowie". W uroczystości wziął udział Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. ...

14 grudnia 2014
Czytaj więcej
Starsze informacje